WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE (tys. zł)

 
 Wyszczególnienie
2021 2020 2019 2018 2017
Przychody netto ze sprzedaży
61 464 119 264 103 953 88 481 85 142
Wynik na sprzedaży
10 043 13 644 26 364 25 612 32 516
Wynik na działalności operacyjnej + amortyzacja
1 265 82 974 21 152 45 125 750
Wynik na działalności operacyjnej
601 82 310 20 684 44 710 309
Wynik brutto
6 850 69 348 12 503 21 227 2 475
Wynik netto
3 489 54 468 8 081 17 474 1 826
Zysk netto na akcję (w PLN)
0,09 1,46 0,22 0,47 0,05
Aktywa razem
828 021 854 817 775 032 796 369 812 337
Kapitał własny
439 314 435 825 381 306 373 221 351 975
Zobowiązania razem
388 707 418 992 393 726 423 148 460 362
Zobowiązania długoterminowe
265 992 199 431 313 028 191 433 328 828
Zobowiązania krótkoterminowe
122 715 219 561 80 698 231 715 131 534
Razem przepływy pieniężne netto
27 858 14 074 3 181 -3 594 1 761
Środki pieniężne na początek okresu
29 286 15 212 12 031 15 625 13 864
Środki pieniężne na koniec okresu
57 144 29 286 15 212 12 031 15 625
Żródło: Spółka
 

 

Informacja:

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu gromadzenia danych statystycznych. Ustawienia cookies można zmienić w przeglądarce internetowej. Korzystanie z tej strony internetowej bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.